Kategorije

Bušilica 3u1

Bušilica 3u1

zaobljivač  kutova  (ćoškalica)  i  kliješta  za  akreditive  (ovalna  rupa  14x3mm),  bušenje  okrugle  rupe  u  jednom

Kategorija : Kliješta Bušači ...
Šifra: LA03010042