Kategorije

CYKLOS CFM 500 falcerica

CYKLOS CFM 500 falcerica

Falcerica  (savijačica  papira)  s  promjenjivim  parametrima  (A4)

Min.format:  A6,  A5
Max.format:  A4
Debljine  papira:  80-120  g/m2
Radna  brzina:  120  listova/min  (A4)
Kapacitet  ladice:  200  listova
Ručno  ulaganje:  -
Digitalni  display:  NE
Brojač:  NE
Izbor  parametara:  iz  tablice  sa  ručnim  namještanjem
Vrste  falca:  3  vrste:  "C"-letter,    "Z"  falc  i  jednostruki
Težina:  15  kg

Kategorija : Falcerice stolne
Šifra: DP01010003