Kategorije

CYKLOS CFM 700 falcerica

CYKLOS CFM 700 falcerica

Falcerica  +  PERFORIRKA  s  promjenjivim  parametrima  (A3)

Min.format:  148x148mm
Max.format:  320x480mm
Debljine  papira:  80-160  g/m2
Radna  brzina:  varijabilna  70-120  listova/min  (A4)  s  praktičnim  potenciometrom
Kapacitet  ladice:  300  listova
Ručno  ulaganje:  do  3  lista  papira  odjednom  (mogu  biti  i  zaklamani)
Digitalni  display:  DA
Brojač:  DA  (sa  mogućnošću  odbrojavanja)
Vrste  falca:  standard  letter,  concertina,  single,  double  parallel,  brochure,  half  concertina,  KRIŽNI  (priprema)
Izbor  parametara:  na  digitalnom  display-u  sa  ručnim  namještanjem

Mogućnost  longitudinalnog  perforiranja  sa  dva  noža  koji  se  mogu  pomicati  po  osovini.
2  alata  za  perforiranje  i  jedan  alat  za  biganje  se  nalaze  u  standardnoj  opremi  stroja.

NOVO:  Nasljednik  uspješnog  modela  CFM  600  s  novim  dodatnim  funkcijama
                      -  još  robusnija  konstrukcija
                      -  fina  regulacija  graničnika
                      -  IZLAZNA  JEDINICA  s  pokretnom  trakom  za  homogeno  slaganje  savijenih  papira
                      -  mogućnost  dodavanja  noža  za  perforiranje  ili  biganje  za  ručni  KRIŽNI  falc  
                      -  regulacija  pritiska  frikcionog  dodavača  papira

Težina:  28  kg
Kategorija : Falcerice stolne
Šifra: DP01010012