Kategorije

Rezači s rotirajućim oštricama Električni

Sort by
  • Home /
  • Rezači papira
  • Rezači s rotirajućim oštricama
  • Rezači s rotirajućim oštricama Električni

NEOLT ELECTRO POWER TRIM 165

Električni rezač papira s rotirajučom oštricom Duljina oštrice: 165 cm

NEOLT ELECTRO POWER TRIM 210

Električni rezač papira s rotirajučom oštricom Duljina oštrice: 210 cm

NEOLT ELECTRO POWER TRIM 250

Električni rezač papira s rotirajučom oštricom Duljina oštrice: 250 cm

NEOLT ELECTRO TRIM 100 sa stalkom

Električni rezač papira s rotirajučom oštricom Duljina oštrice: 100 cm

NEOLT ELECTRO TRIM 130 sa stalkom

Električni rezač papira s rotirajučom oštricom Duljina oštrice: 130 cm

NEOLT ELECTRO TRIM 150 sa stalkom

Električni rezač papira s rotirajučom oštricom Duljina oštrice: 150 cm

NEOLT ELECTRO TRIM 200 sa stalkom

Električni rezač papira s rotirajučom oštricom Duljina oštrice: 200 cm

NEOLT ELECTRO TRIM 250 sa stalkom

Električni rezač papira s rotirajučom oštricom Duljina oštrice: 250 cm

RECOSYSTEMS RC 150 E (v.2) rezač papira s rotirajućom oštricom

Električni rezač papira s rotirajućom oštricom Duljina oštrice: 165 cm Deblj

RECOSYSTEMS RC 200 E rezač papira s rotirajućom oštricom

Električni rezač papira s rotirajućom oštricom Duljina oštrice: 200 cm Deblj

RECOSYSTEMS RC 250 E rezač papira s rotirajućom oštricom

Električni rezač papira s rotirajućom oštricom Duljina oštrice: 250 cm Deblj