Kategorije

Folija za plastificiranje u roli PET 75µ 635mm x 75m (3") RS

Folija za plastificiranje u roli PET 75µ 635mm x 75m (3") RS

Folija  za  toplu  laminaciju  iz  role.  Role  se  naručuju  isključivo  u  paru.
Kategorija : Folije u rolama PET
Šifra: LA02020108