Kategorije

Folije u formatima Premium

Sort by
  • Home /
  • Plastificiranje
  • Folije za plastificiranje
  • Folije u formatima Premium

Folije za plastificiranje 54x 86(125µ) Credit Card 100/1 RENZ

Folije za toplu laminaciju u formatima, sastoje se od dvije folije spojene na už

Folije za plastificiranje 54x 86(175µ) Credit Card 100/1 RS

Folije za toplu laminaciju u formatima, sastoje se od dvije folije spojene na už

Folije za plastificiranje 65x 95(125µ) 100/1 RS

Folije za toplu laminaciju u formatima, sastoje se od dvije folije spojene na už

Folije za plastificiranje A3 ( 75µ) 426x303 100/1 adhesive RS

Folije za toplu laminaciju u formatima, sastoje se od dvije folije spojene na už

Folije za plastificiranje A3 ( 75µ) 426X303 100/1 matt RS*

Folije za toplu laminaciju u formatima, sastoje se od dvije folije spojene na už

Folije za plastificiranje A3 ( 80µ) 426X303 100/1 matt Superbond

HIGH END SUPER STICK folija sa 70% debljim ljepljivim slojem! PET + 15% EVA !

Folije za plastificiranje A3 ( 80µ) 426x303 100/1 RENZ

Folije za toplu laminaciju u formatima, sastoje se od dvije folije spojene na už

Folije za plastificiranje A3 (125µ) 426x303 100/1 matt RS*

Folije za toplu laminaciju u formatima, sastoje se od dvije folije spojene na už

Folije za plastificiranje A3 (125µ) 426X303 100/1 matt Superbond

HIGH END SUPER STICK folija sa 70% debljim ljepljivim slojem! PET + 15% EVA !

Folije za plastificiranje A3 (125µ) 426x303 100/1 RENZ

Folije za toplu laminaciju u formatima, sastoje se od dvije folije spojene na už

Folije za plastificiranje A3 (175µ) 426x303 100/1 RS

Folije za toplu laminaciju u formatima, sastoje se od dvije folije spojene na už

Folije za plastificiranje A4 ( 75µ) 303x216 100/1 matt RS*

Folije za toplu laminaciju u formatima, sastoje se od dvije folije spojene na už

Folije za plastificiranje A4 ( 75µ) 303x216 100/1 STICKY BACK Lamin8er

Folije za toplu laminaciju u formatima, sastoje se od dvije folije spojene na už

Folije za plastificiranje A4 ( 80µ) 303x216 100/1 RENZ

Folije za toplu laminaciju u formatima, sastoje se od dvije folije spojene na už

Folije za plastificiranje A4 ( 80µ) 426X303 100/1 matt Superbond

HIGH END SUPER STICK folija sa 70% debljim ljepljivim slojem! PET + 15% EVA !

Folije za plastificiranje A4 (100µ) 303x216 100/1 FILEX RS*

Folije za toplu laminaciju u formatima, sastoje se od dvije folije spojene na už

Folije za plastificiranje A4 (100µ) 303x216 100/1 matt RENZ

Folije za toplu laminaciju u formatima, sastoje se od dvije folije spojene na už

Folije za plastificiranje A4 (100µ) 303x228 100/1 FILING HOLES RENZ

Folije za toplu laminaciju u formatima, sastoje se od dvije folije spojene na už

Folije za plastificiranje A4 (125µ) 303x216 100/1 matt RS*

Folije za toplu laminaciju u formatima, sastoje se od dvije folije spojene na už

Folije za plastificiranje A4 (125µ) 303x216 100/1 RENZ

Folije za toplu laminaciju u formatima, sastoje se od dvije folije spojene na už

Folije za plastificiranje A4 (125µ) 303x216 100/1 RS*

Folije za toplu laminaciju u formatima, sastoje se od dvije folije spojene na už