Kategorije

Folije u rolama PET

Sort by
  • Home /
  • Plastificiranje
  • Folije za plastificiranje
  • Folije u rolama PET

Folija za plastificiranje u roli PET 25µ 320mm x 200m (1")

Folija za toplu laminaciju iz role. Role se naručuju isključivo u paru.

Folija za plastificiranje u roli PET 25µ 320mm x 200m (1") Lamin8er

Folija za toplu laminaciju iz role. Role se naručuju isključivo u paru.

Folija za plastificiranje u roli PET 25µ 320mm x 200m (1") matt Lamin8er

Folija za toplu laminaciju iz role. Role se naručuju isključivo u paru

Folija za plastificiranje u roli PET 25µ 457mm x 200m (1")

Folija za toplu laminaciju iz role. Role se naručuju isključivo u paru.

Folija za plastificiranje u roli PET 25µ 457mm x 200m (1") Lamin8er

Folija za toplu laminaciju iz role. Role se naručuju isključivo u paru.

Folija za plastificiranje u roli PET 25µ 457mm x 200m (1") matt Lamin8er

Folija za toplu laminaciju iz role. Role se naručuju isključivo u paru

Folija za plastificiranje u roli PET 25µ 635mm x 200m (1")

Folija za toplu laminaciju iz role. Role se naručuju isključivo u paru.

Folija za plastificiranje u roli PET 32µ 317mm x 200m (1") matt

Folija za toplu laminaciju iz role. Role se naručuju isključivo u paru.

Folija za plastificiranje u roli PET 32µ 457mm x 200m (1") matt

Folija za toplu laminaciju iz role. Role se naručuju isključivo u paru.

Folija za plastificiranje u roli PET 32µ 635mm x 200m (1") matt

Folija za toplu laminaciju iz role. Role se naručuju isključivo u paru.

Folija za plastificiranje u roli PET 38µ 1000mm x300m (3")

Folija za toplu laminaciju iz role. Role se naručuju isključivo u paru.

Folija za plastificiranje u roli PET 40µ 320mm x 60m (1'') ADHESIVE

Samoljepiva folija za hladnu laminaciju iz role.

Folija za plastificiranje u roli PET 75µ 320mm x 75m (1")

Folija za toplu laminaciju iz role. Role se naručuju isključivo u paru.

Folija za plastificiranje u roli PET 75µ 320mm x 75m (1") matt

Folija za toplu laminaciju iz role. Role se naručuju isključivo u paru.

Folija za plastificiranje u roli PET 125µ 1000mm x 120m (3")

Folija za toplu laminaciju iz role. Role se naručuju isključivo u paru.

Folija za plastificiranje u roli PET 125µ 320mm x 60m (1")

Folija za toplu laminaciju iz role. Role se naručuju isključivo u paru.

Folija za plastificiranje u roli PET 125µ 457mm x 60m (1")

Folija za toplu laminaciju iz role. Role se naručuju isključivo u paru.

Folija za plastificiranje u roli PET 125µ 635mm x 60m (1")

Folija za toplu laminaciju iz role. Role se naručuju isključivo u paru.