Kategorije

Folije za plastificiranje 54x 86(125µ) 100/1 Lamin8er

Folije za plastificiranje 54x 86(125µ) 100/1 Lamin8er

Folije  za  toplu  laminaciju  u  formatima,  sastoje  se  od  dvije  folije  spojene  na  užoj  strani.
Kategorija : Folije u formatima
Šifra: LA02040015