Kategorije

Folije za plastificiranje A3 ( 80µ) 426x303 100/1 MATT Lamin8er*

Folije za plastificiranje A3 ( 80µ) 426x303 100/1 MATT Lamin8er*

Folije  za  toplu  laminaciju  u  formatima,  sastoje  se  od  dvije  folije  spojene  na  užoj  strani.
Kategorija : Folije u formatima
Šifra: LA02040021