Kategorije

Folije za plastificiranje A3 ( 80µ) 426X303 100/1 MATT Superbond

Folije za plastificiranje A3 ( 80µ) 426X303 100/1 MATT Superbond

HIGH-END  QUALITY  SUPER  STICK  folija  sa  70%  debljim  ljepljivim  slojem!
PET  +  15%  EVA  !
Folije  za  toplu  laminaciju  u  formatima,  sastoje  se  od  dvije  folije  spojene  na  užoj  strani.
Kategorija : Folije u formatima
Šifra: LA02040068