Kategorije

Folije za plastificiranje A4 (125µ) 303x216 EXPRESS 100/1 RENZ

Folije za plastificiranje A4 (125µ) 303x216 EXPRESS 100/1 RENZ

Folije  za  toplu  laminaciju  u  formatima,  sastoje  se  od  dvije  folije  spojene  na  užoj  strani.
Listovi  folije  kod  EXPRESS  varijante  su  spojeni  po  dužoj  strani,  tako  da  folija  kraće  putuje  kroz  laminator.
Za  korištenje  ovih  folčija  je  potreban  A3  laminator.
Kategorija : Folije u formatima
Šifra: LA02040070