Kategorije

Folije za plastificiranje A4 ( 80µ) 303x216 100/1 RENZ

Folije za plastificiranje A4 ( 80µ) 303x216 100/1 RENZ

Folije  za  toplu  laminaciju  u  formatima,  sastoje  se  od  dvije  folije  spojene  na  užoj  strani.
Kategorija : Folije u formatima
Šifra: LA02040034