Kategorije

Folije za plastificiranje A6 ( 80µ) 111x154 100/1 RENZ

Folije za plastificiranje A6 ( 80µ) 111x154 100/1 RENZ

Folije  za  toplu  laminaciju  u  formatima,  sastoje  se  od  dvije  folije  spojene  na  užoj  strani.
Kategorija : Folije u formatima
Šifra: LA02040045