Kategorije

Folije za plastificiranje A7 (125µ) 80x111 100/1 Lamin8er

Folije za plastificiranje A7 (125µ) 80x111 100/1 Lamin8er

Folije  za  toplu  laminaciju  u  formatima,  sastoje  se  od  dvije  folije  spojene  na  užoj  strani.
Kategorija : Folije u formatima
Šifra: LA02040014