Kategorije

IDEAL 0101 HDP uništavač hard diskova*

IDEAL 0101 HDP uništavač hard diskova*

Uništavač  Hard  Disk-ova  -  Made  in  Germany

Radna  širina:  2,5"/3,5"  HDD  
Oblik  reza:  buši  rupu  kroz  HDD
Kapacitet:  15  sek./ciklus
Uništava:  HDD
Stupanj  sigurnosti  (DIN  66399):  H-3
Foto-ćelija:  -
Stand-by  mode:  DA
Revers:  -
Elektromagnet  na  vratima:  -
EASY  SWITCH:  DA
Kotačići:  DA
Motor:  640  W
Težina:  63  kg
Spremnik  otpada:  -


Stupnjevi  sigurnosti  prema  obliku  reza  (DIN  66399)
za  papirnate  dokumente:  

Security  level  P-1:      12mm  ili  površina  otpada  do  2000mm2
Security  level  P-2:      6mm  ili  površina  otpada  do  800mm2
Security  level  P-3:      2mm,  4x80mm  ili  površina  otpada  do  320mm2
Security  level  P-4:      4x40mm  ili  površina  otpada  do  160mm2
Security  level  P-5:      2x15mm  ili  površina  otpada  do  30mm2
Security  level  P-6:      0,8x12mm  ili  površina  otpada  do  10mm2
Security  level  P-7:      0,8x  5mm  ili  površina  otpada  do  5mm2
Kategorija : Specijalni
Šifra: UN01060006