Kategorije

IDEAL 8306 falcerica

IDEAL 8306 falcerica

Falcerica  (savijačica  papira)  s  promjenjivim  parametrima  (A4)  
-nasljednik  modela  8305

Min.format:  A6
Max.format:  A4
Debljine  papira:  60-120  g/m2
Radna  brzina:  do  115  listova/min  (A4)
Kapacitet  ladice:  150  listova
Ručno  ulaganje:  NE
Digitalni  display:  DA
Brojač:  DA
Izbor  parametara:  iz  tablice  sa  ručnim  namještanjem
Vrste  falca:  4  vrste  (C-falc,  Z-falc,  na  pola,  dupli)
Težina:  15  kg

Stroj  je  opremljen  IZLAZNOM  POKRETNOM  TRAKOM  za  homogeno  slaganje  obrađenih  listova!
Kategorija : Falcerice stolne
Šifra: DP01010016