Kategorije

IDEAL 8345 falcerica

IDEAL 8345 falcerica

Falcerica  (savijačica  papira)  s  promjenjivim  parametrima  (A3)

Min.format:  B7  (B7  samo  na  pola)
Max.format:  A3
Debljine  papira:  50-160  g/m2    do  230g/m2  samo  jedan  falc
Radna  brzina:  do  14.400  listova/h  (A4)
Kapacitet  ladice:  500  listova
Ručno  ulaganje:  DA
Digitalni  display:  DA
Brojač:  DA
Izbor  parametara:  AUTOMATSKO  prepoznavanje  formata  papira  (A3,  B4,  A4,  B5,  A5,  B6)
Vrste  falca:  6  vrsta  
Težina:  29,5  kg

Stroj  je  opremljen  IZLAZNOM  POKRETNOM  TRAKOM  za  homogeno  
slaganje  obrađenih  listova  !
Kategorija : Falcerice stolne
Šifra: DP01010019