Kategorije

Klamanje (spajanje)

Sort by
  • Home /
  • Klamanje (spajanje)

Klame 23/ 6 1000/1 KW

Klame od visoko kvalitetnog čelika sa dodatno zakaljenim vrhovima

Klame 23/ 8 1000/1 KW

Klame od visoko kvalitetnog čelika sa dodatno zakaljenim vrhovima

Klame 23/10 1000/1 KW

Klame od visoko kvalitetnog čelika sa dodatno zakaljenim vrhovima

Klame 23/13 1000/1 KW

Klame od visoko kvalitetnog čelika sa dodatno zakaljenim vrhovima

Klame 23/15 1000/1 KW

Klame od visoko kvalitetnog čelika sa dodatno zakaljenim vrhovima

Klame 23/17 1000/1 KW

Klame od visoko kvalitetnog čelika sa dodatno zakaljenim vrhovima

Klame 23/20 1000/1 KW

Klame od visoko kvalitetnog čelika sa dodatno zakaljenim vrhovima

Klame 23/23 1000/1 KW

Klame od visoko kvalitetnog čelika sa dodatno zakaljenim vrhovima

Klame 24/ 6 1000/1 KW

Klame od visoko kvalitetnog čelika sa dodatno zakaljenim vrhovima

Klame 24/ 8 1000/1 KW

Klame od visoko kvalitetnog čelika sa dodatno zakaljenim vrhovima

Klame 26/ 6 5000/1 CS Tek

Klame od visoko kvalitetnog čelika sa dodatno zakaljenim vrhovima

Klame 26/ 6 5000/1 Rapid

Klame od visoko kvalitetnog čelika sa dodatno zakaljenim vrhovima

Klame 26/ 8 1000/1 KW

Klame od visoko kvalitetnog čelika sa dodatno zakaljenim vrhovima

Klame 26/ 8 5000/1 CS Tek

Klame od visoko kvalitetnog čelika sa dodatno zakaljenim vrhovima

Klame 66/ 6 5000/1 Rapid

Klame od visoko kvalitetnog čelika sa dodatno zakaljenim vrhovima

Klame 66/ 6 ring 5000/1 Rapid

Ring (omega) pocinčane klame sa zakaljenim vrhovima - koriste se za odlaganje br

Klame 66/ 8+ 5000/1 Rapid

Klame od visoko kvalitetnog čelika sa dodatno zakaljenim vrhovima

Klame 9/ 8 1000/1 Rapid

Klame od visoko kvalitetnog čelika sa dodatno zakaljenim vrhovima

Klame 9/ 8 5000/1 Rapid

Klame od visoko kvalitetnog čelika sa dodatno zakaljenim vrhovima

Klame 9/10 5000/1 Rapid

Klame od visoko kvalitetnog čelika sa dodatno zakaljenim vrhovima

Klame 9/12 5000/1 Rapid

Klame od visoko kvalitetnog čelika sa dodatno zakaljenim vrhovima