Kategorije

Knjigoveški vijci

Sort by
  • Home /
  • Uvez
  • Knjigoveški vijci

Vijak knjigoveški mesing 5mm 100/1

Vijak knjigoveški sastoji se od 2 dijela, glave i tijela. Promjer glave vijka

Vijak knjigoveški mesing 7mm 100/1

Vijak knjigoveški sastoji se od 2 dijela, glave i tijela. Promjer glave vijka

Vijak knjigoveški pomesingani 5mm 100/1

Vijak knjigoveški sastoji se od 2 dijela, glave i tijela. Promjer glave vijka

Vijak knjigoveški pomesingani 15mm 100/1

Vijak knjigoveški sastoji se od 2 dijela, glave i tijela. Promjer glave vijka

Vijak knjigoveški poniklovani 5mm 100/1

Vijak knjigoveški sastoji se od 2 dijela, glave i tijela. Promjer glave vijka

Vijak knjigoveški poniklovani 8mm 100/1

Vijak knjigoveški sastoji se od 2 dijela, glave i tijela. Promjer glave vijka

Vijak knjigoveški poniklovani 10mm 100/1

Vijak knjigoveški sastoji se od 2 dijela, glave i tijela. Promjer glave vijka

Vijak knjigoveški poniklovani 15mm 100/1

Vijak knjigoveški sastoji se od 2 dijela, glave i tijela. Promjer glave vijka