Kategorije

Kućišta štambilja MODICO

Sort by
  • Home /
  • Pečati
  • Potrošni materijal za pečate
  • Kućišta štambilja MODICO

MODICO D2 štambilj 62x43mm datumar

Dimenzije kućišta: 57x29x54mm Veličina gumice: 40x14mm Veličina otiska: 37x11m

MODICO M14 štambilj 104x75mm MODRI

Dimenzije kućišta: 133x103x56mm Veličina gumice: 104x75mm Veličina otiska: 104

MODICO M14 štambilj 104x75mm PLAVI

Dimenzije kućišta: 133x103x56mm Veličina gumice: 104x75mm Veličina otiska: 104

MODICO M2 štambilj 37x11mm CRNI

Dimenzije kućišta: 57x29x54mm Veličina gumice: 40x14mm Veličina otiska: 37x11m

MODICO M2 štambilj 37x11mm MODRI

Dimenzije kućišta: 57x29x54mm Veličina gumice: 40x14mm Veličina otiska: 37x11m

MODICO M2 štambilj 37x11mm PLAVI

Dimenzije kućišta: 57x29x54mm Veličina gumice: 40x14mm Veličina otiska: 37x11m

MODICO M2 štambilj 37x11mm PURPURNI

Dimenzije kućišta: 57x29x54mm Veličina gumice: 40x14mm Veličina otiska: 37x11m

MODICO M3 štambilj 49x15mm CRNI

Dimenzije kućišta: 65x33x60mm Veličina gumice: 52x18mm Veličina otiska: 49x15m

MODICO M3 štambilj 49x15mm MODRI

Dimenzije kućišta: 65x33x60mm Veličina gumice: 52x18mm Veličina otiska: 49x15m

MODICO M3 štambilj 49x15mm PLAVI

Dimenzije kućišta: 65x33x60mm Veličina gumice: 52x18mm Veličina otiska: 49x15m

MODICO M3 štambilj 49x15mm PURPURNI

Dimenzije kućišta: 65x33x60mm Veličina gumice: 52x18mm Veličina otiska: 49x15m

MODICO M4 štambilj 57x20mm CRNI

Dimenzije kućišta: 79x40x73mm Veličina gumice: 60x23mm Veličina otiska: 57x20m

MODICO M4 štambilj 57x20mm MODRI

Dimenzije kućišta: 79x40x73mm Veličina gumice: 60x23mm Veličina otiska: 57x20m

MODICO M4 štambilj 57x20mm PLAVI

Dimenzije kućišta: 79x40x73mm Veličina gumice: 60x23mm Veličina otiska: 57x20m

MODICO M4 štambilj 57x20mm PURPURNI

Dimenzije kućišta: 79x40x73mm Veličina gumice: 60x23mm Veličina otiska: 57x20m

MODICO M5 štambilj 63x24mm CRNI

Dimenzije kućišta: 85x42x78mm Veličina gumice: 68x28mm Veličina otiska: 63x24m

MODICO M5 štambilj 63x24mm PLAVI

Dimenzije kućišta: 85x42x78mm Veličina gumice: 68x28mm Veličina otiska: 63x24m

MODICO M5 štambilj 63x24mm PURPURNI

Dimenzije kućišta: 85x42x78mm Veličina gumice: 68x28mm Veličina otiska: 63x24m

MODICO M6 štambilj 63x33mm CRNI

Dimenzije kućišta: 83x55x85mm Veličina gumice: 66x36mm Veličina otiska: 63x33m

MODICO M6 štambilj 63x33mm PLAVI

Dimenzije kućišta: 83x55x85mm Veličina gumice: 66x36mm Veličina otiska: 63x33m

MODICO M6 štambilj 63x33mm PURPURNI

Dimenzije kućišta: 83x55x85mm Veličina gumice: 66x36mm Veličina otiska: 63x33m