Kategorije

MODICO P3 štambilj 49x15mm CRNI

MODICO P3 štambilj 49x15mm CRNI

  Dimenzije  kučišta:  65x33x25  mm
  Veličina  gumice:  52x18  mm
  Veličina  otiska:  49x15  mm
Kategorija : Kućišta štambilja MODICO
Šifra: MO02010007