Kategorije

Pečati

Sort by

MODICO MS-1200 EU osvjetljivač

Stroj za izradu štambilja Broj UV lampi: 3 Veličina radne plohe:125x114 mm

MODICO P3 štambilj 49x15mm CRNI

Dimenzije kučišta: 65x33x25 mm Veličina gumice: 52x18 mm Veličina otiska: 4

MODICO P3 štambilj 49x15mm MODRI

Dimenzije kučišta: 65x33x25 mm Veličina gumice: 52x18 mm Veličina otiska: 4

MODICO P3 štambilj 49x15mm PLAVI

Dimenzije kučišta: 65x33x25 mm Veličina gumice: 52x18 mm Veličina otiska: 4

MODICO P3 štambilj 49x15mm PURPURNI

Dimenzije kučišta: 65x33x25 mm Veličina gumice: 52x18 mm Veličina otiska: 4

MODICO P4 štambilj 57x20mm CRNI

Dimenzije kučišta: 79x40x22 mm Veličina gumice: 60x23 mm Veličina otiska: 57

MODICO P4 štambilj 57x20mm MODRI

Dimenzije kučišta: 79x40x22 mm Veličina gumice: 60x23 mm Veličina otiska: 57

MODICO P4 štambilj 57x20mm PLAVI

Dimenzije kučišta: 79x40x22 mm Veličina gumice: 60x23 mm Veličina otiska: 57

MODICO P4 štambilj 57x20mm PURPURNI

Dimenzije kučišta: 79x40x22 mm Veličina gumice: 60x23 mm Veličina otiska: 57

MODICO P4 štambilj 57x20mm ZELENI

Dimenzije kučišta: 79x40x22 mm Veličina gumice: 60x23 mm Veličina otiska: 57

MODICO R45 GUMICA mikroporozna d=45mm

Mikroporozna fotoosjetljiva gumica za izradu samog pečata. Gumice su rezolucije

MODICO R45 jastučić sa pigmentnom tintom CRNI

Jastučić natopljen nehlapljivom pigmentnom tintom. Njegov kapacitet je do 20.000

MODICO R45 jastučić sa pigmentnom tintom CRVENI

Jastučić natopljen nehlapljivom pigmentnom tintom. Njegov kapacitet je do 20.000

MODICO R45 jastučić sa pigmentnom tintom NARANČASTI

Jastučić natopljen nehlapljivom pigmentnom tintom. Njegov kapacitet je do 20.000

MODICO R45 jastučić sa pigmentnom tintom PLAVI

Jastučić natopljen nehlapljivom pigmentnom tintom. Njegov kapacitet je do 20.000

MODICO R45 jastučić sa pigmentnom tintom UV NEVIDLJIVI

Jastučić natopljen nehlapljivom pigmentnom tintom. Njegov kapacitet je do 20.000

MODICO R45 jastučić sa pigmentnom tintom ZELENI

Jastučić natopljen nehlapljivom pigmentnom tintom. Njegov kapacitet je do 20.000

MODICO R45 štambilj d=42mm CRNI

Dimenzije kućišta: D60x78mm Veličina gumice: D=45mm Veličina otiska: D=42mm

MODICO R45 štambilj d=42mm MODRI

Dimenzije kućišta: D60x78mm Veličina gumice: D=45mm Veličina otiska: D=42mm

MODICO R45 štambilj d=42mm PURPURNI

Dimenzije kućišta: D60x78mm Veličina gumice: D=45mm Veličina otiska: D=42mm

MODICO tinta 15ml crna

Ne hlapljiva visoko kvalitetna pigmentna tinta za nadopunjavanje Modico tintnih