Kategorije

Folije za plastificiranje A4 ( 75µ) 303x216 100/1 MATT Lamin8er

Folije za plastificiranje A4 ( 75µ) 303x216 100/1 MATT Lamin8er

Folije  za  toplu  laminaciju  u  formatima,  sastoje  se  od  dvije  folije  spojene  na  užoj  strani.
Kategorija : Folije u formatima
Šifra: LA02040026