Kategorije

Rezači sa zakrivljenim oštricama

Sort by
  • Home /
  • Rezači papira
  • Rezači sa zakrivljenim oštricama

IDEAL 1038 rezač papira

Ručni grafički nož sa zakrivljenom oštricom - Made in Germany Duljina oštrice

IDEAL 1046 rezač papira

Ručni grafički nož sa zakrivljenom oštricom - Made in Germany Duljina oštrice

IDEAL 1058 rezač papira

Ručni grafički nož sa zakrivljenom oštricom - Made in Germany Duljina oštrice

IDEAL 1071 rezač papira

Ručni grafički nož sa zakrivljenom oštricom - Made in Germany Duljina oštrice

IDEAL 1080 rezač papira s oštricom 75°

Ručni grafički nožza ljepenke sa zakrivljenom oštricom - Made in Germany Dulj

IDEAL 1110 rezač papira s oštricom 75°

Ručni grafički nož za ljepenke sa zakrivljenom oštricom - Made in Germany Dul

IDEAL 1133 rezač papira

Ručni grafički nož sa zakrivljenom oštricom - Made in Germany Duljina oštrice

IDEAL 1134 rezač papira

Ručni grafički nož sa zakrivljenom oštricom - Made in Germany Duljina oštrice

IDEAL 1135 rezač papira

Ručni grafički nož sa zakrivljenom oštricom - Made in Germany Duljina oštrice

IDEAL 1142 rezač papira

Ručni grafički nož sa zakrivljenom oštricom - Made in Germany Duljina oštrice