Kategorije

Rezači s rotirajućim oštricama

Sort by
  • Home /
  • Rezači papira
  • Rezači s rotirajućim oštricama

CYKLOS TC 330 nož s rotirajućom oštricom A4

Ručni rezač papira s rotirajućom oštricom Duljina oštrice: 330 mm Debljina r

CYKLOS TC 460 nož s rotirajućom oštricom A3*

Ručni rezač papira s rotirajućom oštricom Duljina oštrice: 460 mm Debljina r

CYKLOS TC 660 nož s rotirajućom oštricom*

Ručni rezač papira s rotirajućom oštricom Duljina oštrice: 660 mm Debljina r

IDEAL 0055 rezač papira s rotirajućom oštricom*

Ručni rezač papira s rotirajućom oštricom - Made in Germany Duljina oštrice

IDEAL 0075 rezač papira s rotirajućom oštricom*

Ručni rezač papira s rotirajućom oštricom - Made in Germany Duljina oštrice

IDEAL 0105 rezač papira s rotirajućom oštricom

Ručni rezač papira s rotirajućom oštricom bez stalka - Made in Germany Dulj

IDEAL 0105 U rezač papira s rotirajućom oštricom

Ručni rezač papira s rotirajućom oštricom sa stalkom - Made in Germany Dulj

IDEAL 0135 rezač papira s rotirajućom oštricom

Ručni rezač papira s rotirajućom oštricom sa stalkom - Made in Germany Dulj

IDEAL 0155 rezač papira s rotirajućom oštricom

Ručni rezač papira s rotirajućom oštricom Duljina oštrice: 1550 mm Debljina

IDEAL 1030 rezač papira s rotirajućom oštricom A4*

Ručni rezač papira s rotirajućom oštricom - Made in Germany Duljina oštrice:

IDEAL 1031 rezač papira s rotirajućom oštricom A3*

Ručni rezač papira s rotirajućom oštricom - Made in Germany Duljina oštrice:

NEOLT DESK TRIM 100 PLUS

Ručni rezač papira s rotirajućom oštricom Duljina oštrice: 100 cm Deblj

NEOLT DESK TRIM 130 PLUS

Ručni rezač papira s rotirajućom oštricom Duljina oštrice: 130 cm Deblj

NEOLT DESK TRIM 150 PLUS

Ručni rezač papira s rotirajućom oštricom Duljina oštrice: 150 cm Deblj

NEOLT DESK TRIM graničnik

Opcioni graničnik za Neolt Desk Trim

NEOLT DESK TRIM LIGHT graničnik

Opcioni graničnik za Neolt Desk Trim Light

NEOLT ELECTRO POWER TRIM PLUS 165

Električni rezač papira s rotirajučom oštricom Duljina oštrice: 165 cm

NEOLT ELECTRO POWER TRIM PLUS 210

Električni rezač papira s rotirajučom oštricom Duljina oštrice: 210 cm

NEOLT ELECTRO POWER TRIM PLUS 250

Električni rezač papira s rotirajučom oštricom Duljina oštrice: 250 cm

NEOLT ELECTRO SWORD 210 sa stalkom

Ručni rezač papira s rotirajućom oštricom Duljina oštrice: 230 cm Deblj

NEOLT ELECTRO TRIM 100 sa stalkom

Električni rezač papira s rotirajučom oštricom Duljina oštrice: 100 cm