Kategorije

Rezači s rotirajućim oštricama

Sort by
  • Home /
  • Rezači papira
  • Rezači s rotirajućim oštricama

IDEAL 0105 U rezač papira s rotirajućom oštricom

Ručni rezač papira s rotirajućom oštricom sa stalkom - Made in Germany Dulj

IDEAL 0135 rezač papira s rotirajućom oštricom

Ručni rezač papira s rotirajućom oštricom sa stalkom - Made in Germany Dulj

IDEAL 0155 rezač papira s rotirajućom oštricom

Ručni rezač papira s rotirajućom oštricom - Made in Germany Duljina oštrice:

KW-trio rezač papira s rotirajućom oštricom A3

Ručni rezač papira s rotirajućom oštricom Duljina oštrice: 480 mm Debljina r

KW-trio rezač papira s rotirajućom oštricom A4

Ručni rezač papira s rotirajućom oštricom Duljina oštrice: 360 mm Debljina r

NEOLT DESK TRIM 100 PLUS

Ručni rezač papira s rotirajućom oštricom Duljina oštrice: 100 cm Deblj

NEOLT DESK TRIM 130 PLUS

Ručni rezač papira s rotirajućom oštricom Duljina oštrice: 130 cm Deblj

NEOLT DESK TRIM 150 PLUS

Ručni rezač papira s rotirajućom oštricom Duljina oštrice: 150 cm Deblj

NEOLT DESK TRIM graničnik

Opcioni graničnik za Neolt Desk Trim

NEOLT DESK TRIM LIGHT graničnik

Opcioni graničnik za Neolt Desk Trim Light

NEOLT EASY CUT 165

Ručni rezač s rotirajućom oštricom Duljina oštrice: 165 cm Debljina rez

NEOLT EASY CUT 210

Ručni rezač s rotirajućom oštricom Duljina oštrice: 210 cm Debljina rez

NEOLT EASY CUT 310

Ručni rezač s rotirajućom oštricom Duljina oštrice: 310 cm Debljina rez

NEOLT ELECTRO POWER TRIM 165

Električni rezač papira s rotirajučom oštricom Duljina oštrice: 165 cm

NEOLT ELECTRO POWER TRIM 210

Električni rezač papira s rotirajučom oštricom Duljina oštrice: 210 cm

NEOLT ELECTRO POWER TRIM 250

Električni rezač papira s rotirajučom oštricom Duljina oštrice: 250 cm

NEOLT ELECTRO TRIM 100 sa stalkom

Električni rezač papira s rotirajučom oštricom Duljina oštrice: 100 cm

NEOLT ELECTRO TRIM 130 sa stalkom

Električni rezač papira s rotirajučom oštricom Duljina oštrice: 130 cm

NEOLT ELECTRO TRIM 150 sa stalkom

Električni rezač papira s rotirajučom oštricom Duljina oštrice: 150 cm

NEOLT ELECTRO TRIM 200 sa stalkom

Električni rezač papira s rotirajučom oštricom Duljina oštrice: 200 cm

NEOLT ELECTRO TRIM 250 sa stalkom

Električni rezač papira s rotirajučom oštricom Duljina oštrice: 250 cm