Kategorije

Ručni NEOLT

Sort by
  • Home /
  • Rezači papira
  • Rezači s rotirajućim oštricama
  • Ručni NEOLT

NEOLT DESK TRIM 100 PLUS

Ručni rezač papira s rotirajućom oštricom Duljina oštrice: 100 cm Deblj

NEOLT DESK TRIM 130 PLUS

Ručni rezač papira s rotirajućom oštricom Duljina oštrice: 130 cm Deblj

NEOLT DESK TRIM 150 PLUS

Ručni rezač papira s rotirajućom oštricom Duljina oštrice: 150 cm Deblj

NEOLT DESK TRIM graničnik

Opcioni graničnik za Neolt Desk Trim

NEOLT DESK TRIM LIGHT graničnik

Opcioni graničnik za Neolt Desk Trim Light

NEOLT EASY CUT 165

Ručni rezač s rotirajućom oštricom Duljina oštrice: 165 cm Debljina rez

NEOLT EASY CUT 210

Ručni rezač s rotirajućom oštricom Duljina oštrice: 210 cm Debljina rez

NEOLT EASY CUT 310

Ručni rezač s rotirajućom oštricom Duljina oštrice: 310 cm Debljina rez

NEOLT POWER TRIM 105 sa stalkom

Ručni rezač s rotirajućom oštricom Duljina oštrice: 105 cm Debljina r

NEOLT POWER TRIM 145 sa stalkom

Ručni rezač s rotirajućom oštricom Duljina oštrice: 145 cm Debljina r

NEOLT POWER TRIM 165 sa stalkom

Ručni rezač s rotirajućom oštricom Duljina oštrice: 165 cm Debljina r

NEOLT POWER TRIM 210 sa stalkom

Ručni rezač s rotirajućom oštricom Duljina oštrice: 210 cm Debljina r

NEOLT POWER TRIM 250 sa stalkom

Ručni rezač s rotirajućom oštricom Duljina oštrice: 250 cm Debljina r

NEOLT STRONG TRIM 230 sa stalkom

Ručni rezač papira s rotirajućom oštricom Duljina oštrice: 260 cm Deblj

NEOLT SWORD 165 sa stalkom

Ručni rezač papira s rotirajućom oštricom Duljina oštrice: 165 cm Deblj

NEOLT SWORD 210 sa stalkom

Ručni rezač papira s rotirajućom oštricom Duljina oštrice: 210 cm Deblj

NEOLT SWORD ELECTRO 210 sa stalkom

Ručni rezač papira s rotirajućom oštricom Duljina oštrice: 210 cm Deblj

NEOLT TRIM 100 sa stalkom

Ručni rezač papira s rotirajućom oštricom Duljina oštrice: 100 cm Deblj

NEOLT TRIM 125-165 cm držač role

Držač role papira montira se na stalak

NEOLT TRIM 130 držač role

Držač role papira montira se na stalak

NEOLT TRIM 130 sa stalkom

Ručni rezač papira s rotirajućom oštricom Duljina oštrice: 130 cm Debl