Kategorije

Rezači s rotirajućim oštricama Ručni

Sort by
  • Home /
  • Rezači papira
  • Rezači s rotirajućim oštricama
  • Rezači s rotirajućim oštricama Ručni

IDEAL 0105 U rezač papira s rotirajućom oštricom

Ručni rezač papira s rotirajućom oštricom sa stalkom - Made in Germany Dulj

IDEAL 0135 rezač papira s rotirajućom oštricom

Ručni rezač papira s rotirajućom oštricom sa stalkom - Made in Germany Dulj

IDEAL 0155 rezač papira s rotirajućom oštricom

Ručni rezač papira s rotirajućom oštricom - Made in Germany Duljina oštrice:

KW-trio rezač papira s rotirajućom oštricom A3

Ručni rezač papira s rotirajućom oštricom Duljina oštrice: 480 mm Debljina r

KW-trio rezač papira s rotirajućom oštricom A4

Ručni rezač papira s rotirajućom oštricom Duljina oštrice: 360 mm Debljina r

NEOLT DESK TRIM 100 PLUS

Ručni rezač papira s rotirajućom oštricom Duljina oštrice: 100 cm Deblj

NEOLT DESK TRIM 130 PLUS

Ručni rezač papira s rotirajućom oštricom Duljina oštrice: 130 cm Deblj

NEOLT DESK TRIM 150 PLUS

Ručni rezač papira s rotirajućom oštricom Duljina oštrice: 150 cm Deblj

NEOLT DESK TRIM graničnik

Opcioni graničnik za Neolt Desk Trim

NEOLT DESK TRIM LIGHT graničnik

Opcioni graničnik za Neolt Desk Trim Light

NEOLT EASY CUT 165

Ručni rezač s rotirajućom oštricom Duljina oštrice: 165 cm Debljina rez

NEOLT EASY CUT 210

Ručni rezač s rotirajućom oštricom Duljina oštrice: 210 cm Debljina rez

NEOLT EASY CUT 310

Ručni rezač s rotirajućom oštricom Duljina oštrice: 310 cm Debljina rez

NEOLT POWER TRIM 105 sa stalkom

Ručni rezač s rotirajućom oštricom Duljina oštrice: 105 cm Debljina r

NEOLT POWER TRIM 145 sa stalkom

Ručni rezač s rotirajućom oštricom Duljina oštrice: 145 cm Debljina r

NEOLT POWER TRIM 165 sa stalkom

Ručni rezač s rotirajućom oštricom Duljina oštrice: 165 cm Debljina r

NEOLT POWER TRIM 210 sa stalkom

Ručni rezač s rotirajućom oštricom Duljina oštrice: 210 cm Debljina r

NEOLT POWER TRIM 250 sa stalkom

Ručni rezač s rotirajućom oštricom Duljina oštrice: 250 cm Debljina r

NEOLT STRONG TRIM 230 sa stalkom

Ručni rezač papira s rotirajućom oštricom Duljina oštrice: 260 cm Deblj

NEOLT SWORD 165 sa stalkom

Ručni rezač papira s rotirajućom oštricom Duljina oštrice: 165 cm Deblj

NEOLT SWORD 210 sa stalkom

Ručni rezač papira s rotirajućom oštricom Duljina oštrice: 210 cm Deblj