Kategorije

Ručni NEOLT

Sort by
  • Home /
  • Rezači papira
  • Rezači s rotirajućim oštricama
  • Ručni NEOLT

NEOLT DESK TRIM 100 PLUS

Ručni rezač papira s rotirajućom oštricom Duljina oštrice: 100 cm Deblj

NEOLT DESK TRIM 130 PLUS

Ručni rezač papira s rotirajućom oštricom Duljina oštrice: 130 cm Deblj

NEOLT DESK TRIM 150 PLUS

Ručni rezač papira s rotirajućom oštricom Duljina oštrice: 150 cm Deblj

NEOLT DESK TRIM graničnik

Opcioni graničnik za Neolt Desk Trim

NEOLT DESK TRIM LIGHT graničnik

Opcioni graničnik za Neolt Desk Trim Light

NEOLT POWER TRIM PLUS 105 sa stalkom

Ručni rezač s rotirajućom oštricom Duljina oštrice: 105 cm Debljina r

NEOLT POWER TRIM PLUS 145 sa stalkom

Ručni rezač s rotirajućom oštricom Duljina oštrice: 145 cm Debljina r

NEOLT POWER TRIM PLUS 165 sa stalkom

Ručni rezač s rotirajućom oštricom Duljina oštrice: 165 cm Debljina r

NEOLT POWER TRIM PLUS 210 sa stalkom

Ručni rezač s rotirajućom oštricom Duljina oštrice: 210 cm Debljina r

NEOLT POWER TRIM PLUS 250 sa stalkom

Ručni rezač s rotirajućom oštricom Duljina oštrice: 250 cm Debljina r

NEOLT STRONG TRIM PRO 230 sa stalkom

Ručni rezač papira s rotirajućom oštricom Duljina oštrice: 260 cm Deblj

NEOLT SWORD 210 sa stalkom

Ručni rezač papira s rotirajućom oštricom Duljina oštrice: 210 cm Deblj

NEOLT TRIM 100 sa stalkom

Ručni rezač papira s rotirajućom oštricom Duljina oštrice: 100 cm Deblj

NEOLT TRIM 130 držač role

Držač role papira montira se na stalak

NEOLT TRIM 130 sa stalkom

Ručni rezač papira s rotirajućom oštricom Duljina oštrice: 130 cm Debl

NEOLT TRIM 150 držač role

Držač role papira montira se na stalak

NEOLT TRIM 150 sa stalkom

Ručni rezač papira s rotirajućom oštricom Duljina oštrice: 150 cm Debl

NEOLT TRIM 200 sa stalkom

Ručni rezač papira s rotirajućom oštricom Duljina oštrice: 200 cm Debl

NEOLT TRIM 250 sa stalkom

Ručni rezač papira s rotirajućom oštricom Duljina oštrice: 250 cm Debl